Resim Yükleme Kuralları

Yüklediğiniz tasarımlar için aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılırsınız. Kurallara uymayan tasarımlar içeriyorsa, siparişi iptal edilecektir.

Telif Hakları
- " Gönderdiğim resim, tasarım, yazının ticari lisansı ve üretme hakkı bana aittir."
- " Eğer, herhangi bir sebeple, kullandığım tasarımın lisans sahibi Vizyonist.com ile bağlantı kurarsa, hemen bana yönlendirilecektir."
- " Üçüncü şahıslara ait telif hakkı ile korunan bir dizayn kullanmak ciddi bir suçtur ve ağır cezaları vardır."
- " Şahsımdan kaynaklanan bu tür sorunlarla ilgili Vizyonist her türlü hukuki yola başvurabilir."


"Vizyonist" İÇERİK HAKLARI
- Site içeriğinde bulunan tüm yazılı ve görsel unsurlara ait haklar Vizyonist'ye veya içerik sağlayıcılarına ait olup, Vizyonist'nin yazılı izni olmadan, kısmen veya tamamen kullanılması, kopyalanması, değişiklikyapılması, ticari amaçla elde bulundurulması yasaktır.
- Ziyaretçi, siteyi kullanırken, tüm işlemlerinden kişisel olarak sorumludur. Doğabilecek zararlardan,Vizyonist.com sorumlu tutulamaz.
- Vizyonist, içeriğindeki kullanıcılar tarafından iletilmiş görüş ve düşüncelerinden sorumlu tutulamaz.
- Vizyonist veritabanında sakladığı site üyelerine ait bilgilerin güvenliğini mümkün olduğunca korumaya çalışır, fakat hacking ve benzeri dış müdahaleler ile olabilecek zararlardan Vizyonist hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Resim ve Tasarım Yükleme Kuralları
İşbu Taahhütname ....... (Bundan böyle “Vizyonist” olarak anılacaktır.) ile [*] adresinde mukim [*] T.C. kimlik numaralı [*] (Bundan böyle “müşteri” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar altında [*] tarihinde akdedilmiştir.

Müşteri; www.Vizyonist.com alışveriş sitesine üye olan kişidir. Üye olunurken kullanılan ve bu suretle doğru olduğu müşteri tarafından kabul ve taahhüt edilen kimlik, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
Müşterinin üye olurken kullandığı bilgilerin kendisine ait olmaması, eksik ya da hatalı olması gibi durumlarda meydana gelebilecek zararlardan Vizyonist sorumlu değildir. Sipariş ile birlikte işbu Taahhütnamenin elektronik ortamda onaylaması durumunda müşteri; işbu Taahhütnamenin tüm koşullarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Vizyonist'a ait www.Vizyonist.com alan adlı internet sitesi üzerinden müşteriler tarafından görselleri tasarlanan çeşitli ürünlere ilişkin siparişler verilmekte; bu siparişlerin adedi, malzemesi, kalitesi, boyutu, biçimi ve bunun gibi tüm özellikleri elektronik ortamda müşteriler tarafından belirlenerek iletilmektedir. Müşteri; www.Vizyonist.com alan adlı internet sitesi üzerinden verdiği siparişi içerik itibariyle kontrol etmekle yükümlüdür. Müşteri tarafından tasarlanan ve siparişi verilen ürünlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK., 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK., 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK., 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm yerel mevzuat ve uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu, üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

Müşteri aynı zamanda siparişin genel ahlak ve adaba, dini değerlere, üçüncü kişilerin kişisel değerlerine, kişilik haklarına, maddi ve manevi varlıklarına aykırı olmadığını, özellikle hakaret, siyasi görüş, cinsellik, benzeri ifadeler, görseller içermediğini kontrol etmekle ve bu şekilde bir sipariş vermemekle yükümlüdür. Siparişin kontrol edilmesi yükümlülüğü müşteriye aittir. Bununla birlikte işbu Taahhütnamede açıklanan şekilde veya diğer şekillerde üçüncü kişilerin fikri ve sınaî haklarını ihlal ettiği ya da ahlaka, adaba ve yasalara aykırı olduğu durumlar başta olmak üzere herhangi bir sebeple Vizyonist’ın ilgili sipariş formunu iptal etme hakkı saklıdır. Böyle bir durumda iptal edilen sipariş için müşterinin Vizyonist’a ödemiş olduğu herhangi bir bedel varsa en geç 2 iş günü içerisinde müşterinin hesabına/kredi kartına iade edilir. Müşterinin siparişin iptal edilmesi nedeniyle itiraz etme ya da hangi ad altında olursa olsun tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Kontrol yükümlülüğün müşteri tarafından gereği gibi yerine getirilmemesi ya da bu yükümlülük belirli bir ölçüde yerine getirilmiş olsa dahi ihlalin engellenmemesi, üçüncü kişilerin fikri ve sınai hakları da dâhil olmak üzere kişisel değerlerinin, maddi ve manevi varlıklarının zarara uğratılması halinde doğan / doğabilecek olan tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk – müşterinin kusur durumu, siparişi kontrol yükümlülüğünü hangi ölçüde yerine getirdiği önem arz etmeksizin – doğrudan ve yalnızca müşteriye aittir. Müşteri; Vizyonist'a iletilen siparişin üçüncü kişilerin fikri ve sınai hakları da dahil olmak üzere kişisel değerlerinin, maddi ve manevi varlıklarının zarara uğratılması halinde Vizyonist'ın hiçbir anlamda hukuki, idari ve cezai sorumluluğu bulunmadığını, yine de Vizyonist hangi ad altında olursa olsun maddi ve manevi tazminat, adli para cezası, idari para cezası ödemek zorunda kalmış ise, Vizyonist’ın ödediği tüm bedeli ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müşteriden rücuen tazmin etme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Taahhütname; müşteri ile Vizyonist arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmekle, uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MÜŞTERİ Vizyonist